• 11 اردیبهشت, 1400
  • safdel
  • دیدگاه: 0

نمایش 1 - 18 از 18

آدرس : تهرانپارس. فلکه 4. خیابان 216 غربی (آقابزرگی). بین طاهری و آهنی آمینه (عادل). پلاک 55. واحد 1. طبقه اول

علیرضا

رستمی

09121492347

۱۲۵۶

خیابان پیروزی خیابان پیچک شمالی پلاک ۲۴۱ واحد ۹

مرجان

ساجدی فر

09129563061

469

تهران، یزرگراه یادگار امام جنوب، بعداز پل مرزداران، بلوار خرم‌رودی، پلاک ۱۲، واحد ۶

امیر

قهرمانی

09132597143

1301

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

محمد

عصمیتان

09398595918

  • با بیمار تماس گرفته شد

51152

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

مریم

قدیری

09125871678

332

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

علی

رحمتی

09124729130

22

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

احمد

راضی جلالی

09123989327

2952

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

فاطمه

ذاکری

09125215426

481

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

مهدی

صادقی

09359357193

1821

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

سیدمحسن

کاظمی

09194987308

2437

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

امیر

نوری

09127626055

732

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

محمد علی

دهاقین

09127035770

643

تال

الهه

اسكندري

09374693924

132

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

بابک

احمدی

09352688070

434

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

بابک

احمدی

09352688070

434

یادگار امام شمال بلوار دامان خیابان درختی - خیابان سپهر - گلبرگ سوم - کوچه شهید رضایی ساختمان یادگار امام - مدیریت امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

کیومرث

معظمی

09125334943

437

یادگار امام شمال - بلوار دادمان - خیابان درختی- خیابان سپهر کوچه شهید رضائی - ساختمان یادگار امام

لنا

عظیمی نائینی

09127194273

1863

ساختمان مرکزی بانک

سید جمال

حسینی ثابت

09128605159

2169