گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی

شنیدار خوب از عوامل مهم و موثر در افزایش ضریب هوشی کودکان در حال رشد بوده و جلوگیری از افت سطح روابط اجتماعی در بزرگسالان است. حفظ سطح شنوایی افراد در کاهش میزان حوادث، افزایش سطوح ارتباط جمعی و افزایش میزان تمرکز آنها تأثیر بسزایی دارد. کلینیک درمانگاه سبزشهر با در اختیار داشتن واحد شنوایی سنجی و مطب تخصصی گوش و حلق و بینی در ارائه خدمات تخصصی این رشته

سایر کلینیک های موجود در درمانگاه سبزشهر

  • کلینیک کلیه و مجاری ادراری
  • کلینیک بیماری های داخلی
  • کلینیک جراحی مغز و اعصاب
  • کلینیک روانشناسی تخصصی خانواده