تصویربرداری

تصویربرداری

رادیولوژی:

تصویربرداری به سبکی دیجیتال با کمترین میزان اشعه پرتابی بهترین ابزار تشخیص بیماری های دهان و دندان، داخلی و اسکلتی بوده که توان تشخیص را به حداکثر ممکن می رساند. بهره برداری از قویترین دستگاه سونوگرافی در تشخیص های زنان و زایمان و داخلی کمک شایانی به ارتقاء این بخش درمانگاه سبز شهر نموده است.

سونوگرافی

مانیتور با وضوح تصویر بالا در سایه تکنولوژی پروبهای به کار رفته در دستگاه سونوگرافی موجود، تصاویری واضح از آنچه پزشک رادیولوژیست به منظور بهترین تشخیص نیاز دارد در اختیار وی گذاشته و روند درمان را در سایر ویزیت ها بهبود می بخشد.

شاید یکی از مهمترین داده های موجود در پرونده دندانپزشکی هر فرد عکس OPG یا تمام دندان (پانورکس) بوده که با روش پانوراما تهیه میگردد. این تصویر نمایی کلی و دقیق به دندانپزشک شما به منظور ارائه طرح درمان می دهد.