درباره ما

درمانگاه سبز شهر

درمانگاه سبز شهر که به عنوان معاونت درمان سلامت شرکت شهرآیین میباشد،فعالیت خود را ازشهریور 1396 آغاز نموده است .این مرکز درمانی با مدرنترین امکانات و تجهیزات روزآمد ،در زیربنای 2200 متر مربع مشغول خدمات رسانی به مردم و ارگان ها و سازمان های مختلف در زمینه های درمانی ،پایش سلامت و چکاپ ادواری و همچنین معاینات بدو استخدام و کمیسیون های پزشکی میباشد.

ماموریت و اهداف فعالیت درمانگاه سبز شهر:
استراتـژی: حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری نیروی انسانی بانک بعنوان سرمایه اصلی آن و جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاری بانک در حوزه منابع انسانی .
ارائه خدمات پایش سلامت کارکنان مطابق پروتکل های درخواستی بانک باکیفیت مطلوب و تامین دسترسی بانک با حفظ محرمانگی اطلاعات کارکنان .
خدمات پشتیبانی پزشکی شامل: معاینات بدو استخدام و کمسیون های پزشکی (بررسی معذوریتهای پزشکی و اظهار نظر پزشکی و بررسی اسناد هزینه های پزشکی کارکنان).
ارائه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی متنوع و مورد نیاز با کیفیت مطلوب .

بخش های درمانگاه سبز شهر :
این درمانگاه شامل بخش اورژانس و کلینیک های تخصصی شامل : داخلی ، گوارش ، ENT ، پوست و مو ، قلب و عروق ، نورولوژی ، زنان ، تغذیه ، اورولوژی ، انجام جراحی های سرپایی ، تزریق ژل و بوتاکس ، برداشت خال ، بخش های فیزیوتراپی ، آزمایشگاه و داروخانه ، اسپیرومتری ، بینایی سنجی ، نوار قلب و تست ورزش ، اکو کاردیوگرافی ، نوار عصب و عضله میباشد.

طرف های قرداد با مرکز درمانی درمانگاه سبز :
درمانگاه سبز شهر با 27 مجوز تخصصی درمانی با بیمه های پایه تامین اجتماعی ،خدمات درمانی و نیروهای مسلح و نیز 15 بیمه تکمیلی طرف قرداد است .

پزشکان مجرب :
فضا سازی های متناسب و استاندارد ،پزشکان صاحب نام و مجرب وپرسنل اموزش دیده ،این درمانگاه را به یک مرکز درمانی خاص با امکانات گسترده در جهت خدمت رسانی با کیفیت بالا برای مراجعین تبدیل نموده است .
این درمانگاه در منطقه سیزده یکی از قدیمی ترین مناطق تهران واقع شده است تا بتواند از این طریق به سلامت شهروندان کمک نماید و باعث ارتقا سطح کیفی شهروندان در حوزه سلامت در این منطقه گردد.